Vývoj nehodovosti v ČR za posledních 10 let

Stále se zrychlující životní styl s sebou přináší i celou řadu negativ, kterým se zřejmě nevyhneme. Je dopravních nehod více, nebo se jejich nebezpečí snižuje?

Statistiky dopravních nehod nejsou příliš povzbudivé

Dopravní nehoda se nám může vyhnout pouze v případě, že neopustíme bezpečí svého bytu. Ale to je asi nemožné. I přes stálou osvětu se stále nedaří dopravní nehody vymýtit nebo alespoň toto nebezpečí snížit na minimum. Pokud bychom se podívali na graf, který znázorňuje posledních deset let, pak musíme konstatovat, že dopravních nehod každého roku mírně přibývá.

Jak je to možné? Největší tragédií je, pokud se obětí dopravní nehody stane dítě. Každým rokem se z letních prázdnin nevrátí do školní lavice několik dětí, které zahynou na silnicích. V roce 2018 se staly prázdniny osudnými pro čtrnáct dětí. Bylo to o devět více nežli rok předešlý. Dalším velkým rizikem je nepřipoutání bezpečnostním pásem.

Podle odborníků to není ale způsobeno nedostatečnou dopravní výchovou ve školách a ani nezodpovědností rodičů.  Do kategorie „dítě“ patří i mladí lidé do osmnácti let, a tam je to s osvětou někdy problematické.

Klesá počet nehod s tragickým koncem

Přes všechny tyto neradostné informace se ale dá říci, že počet dopravních nehod sice roste, ale počet smrtelných zranění klesá. Je to jistě také díky tomu, že automobily jsou v dnešní době bezpečnější. Výrazně také klesá počet chodců, kteří byli obětí dopravní nehody za tmy. V tomto případě se zdá, že se osvětě celkem daří.

Který kraj je v oblasti nehodovosti „nejbezpečnější“ a do kterého raději nejezdit, se přesně říci nedá.  Pokud bychom se měli vyjádřit alespoň orientačně, pak se na nejvyšších příčkách za posledních deset let tradičně objevuje kraj Středočeský a nejnižší nehodovostí se může pochlubit Karlovarský kraj, následován Zlínským a Olomouckým.

Silniční značení je zastaralé

Některé hlasy z odborných kruhů také nabádají k modernizaci komunikací. Projekty jsou zastaralé. Výsledkem je absence pasivních bezpečnostních prvků a tím pádem mohou nastávat nečekané chaotické situace.