Konstrukční kancelář k vašim službám

Vždy se říkalo „zlaté české ručičky“ – ale ruce nestačí, zejména v době počítačů a elektroniky potřebujeme hlavně mozky.

I ty však máme (byť asi ne dost…), takže by se rčení mohlo změnit na „zlaté české hlavičky“.

Ani nápad však nestačí. Prakticky vše, co používáme, musel někdo nejen vymyslet, ale před výrobou také detailně navrhnout, nejspíš nějaká konstrukční kancelář. Ať už tedy rozjíždíte startup, nebo inovujete v zavedené firmě, budete potřebovat zdatné konstruktéry a výpočtáře, a ke všemu zpracovat projekty.

Například projektová dokumentace strojů není nic jednoduchého. Zahrnuje proces obsahující řadu kroků, od studie proveditelnosti a tvorbu všech podkladů přes realizační dokumentaci až po uvedení do provozu.

Téměř každý výrobek také potřebuje pevnostní výpočty. Počítačová technika je na jednu stranu zjednodušila, alespoň co se týče samotného počítání, na druhou stranu však umožňuje mnohem komplexnější posouzení výrobku a jeho zatěžování, tvorbu 3D modelů a jejich vizualizace, modelování a simulaci různých situací a optimalizaci tvaru. Tohle vše obsáhnout proto vyžaduje odborníky s představivostí a invencí.

Práce konstrukční kanceláře tedy znamená rozsáhlé modelování na počítačích, spoustu výpočtů, tvorbu 3D modelů, přípravu projektové a výrobní dokumentace a v pozdějších fázích výrobu i testování prototypů a přípravu na sériovou výrobu.
Zároveň je potřeba, aby vše probíhalo v duchu platného legislativního a normativního rámce, co se týče nejen samotných výrobků, ale i procesů navrhování, výroby, schvalování, provozu atd.

Při výběru konstrukční kanceláře doporučujeme v každém případě dbát na dobré reference a zkušenosti ve vašem oboru, ale samozřejmě i na dojmy z prvního jednání, neboť komunikativnost a operativnost hrají zásadní roli. Zároveň však pozor na ty, kdo při jednání slíbí vše, ale později provedení pokulhává…

Okomentovat


Security code
Obnovit