Nové značení pohonných hmot na benzinkách už v roce 2017

1.12.20016: Čeští motoristé se začnou během roku 2017 setkávat s novým značením benzínu a nafty na stojanech čerpacích stanic. Novinka vychází z evropské normy, která by měla sjednotit označování různých druhů pohonných hmot v rámci celé EU.

Neznamená to ale, že například normované označení E5 nahradí stávající Natural nebo se že pod pojmenování B7 ukryje nafta či diesel. Norma totiž jakékoliv další komerční označení nezakazuje. Spotřebitelé by se však díky novému značení měli lépe orientovat v přibývajících palivech s různým podílem biosložky i v různém pojmenování paliv v zahraničí.

Nedávno vešla v platnost evropská norma EN16942, která zavádí jednotné značení motorových paliv napříč celou EU. V příštím roce tak můžeme očekávat, že se na stojanech českých čerpacích stanic začne objevovat nové označení benzínu, nafty i dalších paliv. V tuto chvíli ještě není k dispozici finální česká verze normy, protože se stále řeší připomínky, ale odborníci očekávají, že se změny projeví v půlce roku 2017.

„Musíme vyčkat na schválení české normy. Očekávám, že bychom se s novými symboly mohli postupně setkávat ve druhé polovině roku 2017 a v roce 2018,“ uvádí Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Podobný vývoj odhaduje i Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR: „Předpokládám, že v polovině příštího roku už bude řada pump označených, další na tom budou pracovat,“ uvedl.

Princip nového značení paliv bude poměrně jednoduchý. Každý typ paliva bude značen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv je to kruh, u dieselových čtverec a plynná paliva představuje čtverec stojící na vrcholu. Uvnitř obrazce je pak písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky, popřípadě již známé označení typu plynu (například CNG nebo LPG). Pro benzínová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude písmeno B. Dnešní Natural 95 tak bude značen jako E5 a nafta B7.

Na trh ale budou přicházet další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se bude objevovat E10, E85, B10, B30 i B100. „Logika grafického značení je pro motoristy jednoduchá a proto očekávám, že bude veřejností přijata bez problémů,“ podotýká Václav Loula.

Značení se objeví jak u výdejních stojanů čerpacích stanic, tak i u nádrží nových automobilů. „Pokud tedy budete mít od výrobce vozu pod víčkem nádrže napsáno například B30, budete vědět, že napříč Evropou si můžete do vozu bez ohledu na marketingový název paliva natankovat jakoukoliv naftu označenou B30 nebo B s nižším číslem,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil.

Motoristé se ovšem nemusejí obávat, že by zmizely stávající názvy paliv. Norma totiž nezakazuje jakékoliv další označení. „Normové označení je samozřejmě závazné, ale prodejcům paliv není bráněno používat jakékoliv další komerční názvy. Některé z původních návrhů normového značení, například závazné barvy pro různé typy paliv, byly naštěstí brzy odmítnuty,“ uvádí Ivan Indráček. Prodejcům pohonných hmot tedy zůstává možnost pracovat s palivy jako s marketingovým nástrojem. „Na totemech čerpacích stanic tak budeme stále vídat například prémiová paliva V-Power, Optimal Diesel, Verva a další, ale současně nám standardizované značení umožní orientovat se v nabídce paliv s různým podílem biosložky, kterých bude přibývat,“ dodává Damir Duraković s tím, že také orientace řidičů v různém pojmenování nafty a benzínu v jednotlivých evropských zemích by se takto měla usnadnit.