Palmový olej - fakta a omyly

Také kontrolujete složení výrobků, zda neobsahuje palmový olej, a vyhýbáte se všemu, kde je uveden, s dobrým pocitem, že zachraňujete deštné pralesy a pomáháte svému zdraví?

O palmovém oleji se toho v poslední době řeklo a napsalo tolik, že je rozumné shrnout si o něm dostupná fakta: řada z nich vás možná překvapí.

Palmový olej a jeho zdroj

Na velkých plantážích, převážně v jihovýchodní Asii, se pěstuje palma olejná, z jejíchž plodů se kontroverzní olej získává. Největšími producenty jsou Indonésie a Malajsie, tyto dvě země společně vyprodukují až 85 % z celkového množství palmového oleje. Výnosnost palmy olejné je mnohem vyšší než u ostatních rostlinných zdrojů - zatímco z hektaru palmy vznikne asi 3,5 tuny oleje, například u řepky sotva 0,5 tuny. Tato skutečnost a fakt, že  je dost odolná proti různým škůdcům, z ní za posledních 30 let udělalo světový hit v mnoha oborech.

Palmový olej a životní prostředí

Stále se zvětšující plantáže palmy olejné vznikají na místech původního deštného pralesa. Aby mohly plantáže vzniknout, velké společnosti nechávají pralesy vypalovat, aby mohly co nejrychleji začít vydělávat na stále rostoucí poptávce po této surovině.

Zájem o palmový olej neklesá, i když vznikají různé iniciativy, které chtějí používání palmového oleje omezit či rovnou zrušit. Pravda je, že tento druh bojkotu je ovšem typický jen pro Českou republiku, v Evropské unii je rozšířenější trend používání palmového oleje z udržitelných zdrojů.

Velké potravinářské společnosti jsou členy organizace Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), v níž se kromě nich združují zpracovatelé, obchodníci, maloobchodní společnosti, banky a investoři, prostě všichni, kdo se na trhu s palmovým olejem podílejí, a snaží se prosazovat zásady ekologického zemědělství.

K velkým, často interpretovaným omylům patří názor, že bojkotem Nutelly nebo jiného výrobku obsahujícího palmový olej pomůžete k záchraně pralesů. Přestože se v potravinářství hodně používá, je to jen zanedbatelné množství v porovnání s tím, který se zpracovává na biopaliva. Paradoxně právě “zelená” paliva nejvíc ohrožují ekosystém Indonésie.

Palmový olej a vliv na zdraví

Díky vysokému podílu nasycených mastných kyselin se palmový olej přibližuje spíš živočišným tukům než rostlinným, které jsou považovány za zdravější. Důvody, proč se hojně používá v potravinářství, jsou dva: snáší vysoké teploty, aniž by se přepaloval a při pokojové teplotě neroztaje, ale zůstává tuhý. Právě tato vlastnost je vyhledávaná při výrobě potravin, kde je třeba docílit určité pevnosti. Dříve se používaly místní rostlinné tuky, které byly chemicky ztuženy hydrgenací, čímž se v nich zvýšil podíl mnohem škodlivějších transnasycených mastných kyselin.

Vyhýbat se výrobkům jen proto, že obsahují palmový olej, není ze zdravotního hlediska nutné, je třeba posuzovat složení komplexně, především množství tuků. Těch bychom měli konzumovat cca 70 g denně, přičemž nasycených mastných kyselin by nemělo být více než 20 g.

Palmový olej ale kromě nasycených mastných kyselin (asi 50 %) obsahuje i 9,5 % polynenasycených mastných kyselin omega 6, přírodní karoten a vitamín E. Jeho složení je tak zdravější než třeba u másla, přitom živočišného tuku spotřebujeme mnohem více než palmového.

Je rozšířeným omylem dělit potraviny na zdravé a nezdravé, existuje však jen zdravé a nezdravé množství konzumovaného jídla.

Okomentovat


Security code
Obnovit