Na veřejné zakázky podnikatelé posílají méně nabídek

14.9.2016: Podle poslední Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice, kterou vydalo ministerstvo pro místní rozvoj, klesá průměrný počet nabídek podaných na jednu veřejnou zakázku.


Zmíněná zpráva konstatuje, že v roce 2015 došlo u ukazatele průměrného počtu podaných nabídek u zadaných zakázek veřejných zadavatelů ke snížení hodnoty na nejnižší úroveň od roku 2009, tedy za celou dobu, kdy je tento ukazatel v rámci Výročních zpráv sledován. Dochází tak mj. k situaci, kdy se nebývale prudce zvedl počet veřejných zakázek, které jsou zadávány na základě pouze jedné jediné podané nabídky.

Nejvýrazněji se tento trend projevil v sektoru stavebních prací (paradoxně celkově silně konkurenčním) - celých 40 % všech zakázek bylo zadáno na základě jedné nabídky. Nicméně pokles počtu podaných nabídek se dotkl naprosto všech oblastí.

Vzniklou situaci komentuje Tadeáš Černý, specialista veřejných zakázek společnosti B2M.CZ, která provozuje server ÚředníNástěnka.cz: "Ve svém důsledku je toto v podstatě velmi dobrá zpráva pro ty firmy a živnostníky, kteří se snaží veřejné zakázky získat. Jelikož se výrazně snižuje počet podaných nabídek na veřejné zakázky a dokonce je značný díl zakázek veřejnými subjekty zadáván na základě jedné podané nabídky, nastal stav, kdy se podstatně zvyšují šance těch podnikatelů, kteří se veřejných soutěží účastní, tedy kteří připravují a posílají své nabídky." 

Pokud někteří podnikatelé stále ještě váhali, zdali má vůbec smysl se pokoušet získávat veřejné zakázky, je nyní přesně ten správný čas, aby se do tohoto segmentu trhu vydali.

Okomentovat


Security code
Obnovit