Jednou měř...

Známé lidové pořekadlo asi není nutno opakovat, každý jsme se mnohokrát přesvědčili o jeho pravdivosti. Ale v metrologii a její aplikaci v průmyslu platí dvojnásob.

Snad všechny procesy ve výrobě je potřeba sledovat a kontrolovat, proto je zde nezbytně nutná kvalitní měřící technika. S její pomocí se měří rozměry, hmotnosti, tlaky, teploty, všemožné fyzikální a chemické vlastnosti… Proto existuje obrovské množství druhů a typů zařízení pro měření. 

Například jen pro měření elektrických veličin se vyrábí řada přístrojů, podle toho jakou konkrétní veličinu je potřeba měřit, kde, s jakou přesností, za jakých podmínek atd. 

Jednoduchým a všeobecně známým příkladem je digitální multimetr používaný třeba v autodílnách, dále můžeme jmenovat odporové a kapacitní dekády, frekvenční, napěťové a odporové reference, kalibrátory aj. Jiná měřící technika se používá pro kontinuální měření, jiná pro okamžité. Měření je možné automaticky zaznamenávat, porovnávat, vyhodnocovat, s jeho pomocí pak predikovat budoucí parametry, odhalovat chyby v procesech i plánovat. 

Ke správné kalibraci měřidel se používají tzv. etalony, což jsou obecně referenční vzory pro danou jednotku či proces. Asi každý slyšel ve škole o platinovo-iridiovém etalonu metru v Paříži, ale obdobně najdeme etalon i pro další veličiny. A jelikož není možné vozit přístroje na kontrolu a kalibraci po celém světě, vyrábějí se etalonové součástky pro různá použití, jako jsou například etalonové teploměry, termočlánky a další. 

Měření v laboratořích, v průmyslu (jak ve výrobě, tak i ve vývoji a výzkumu), ale také v některých službách (např. servis elektrických zařízení) je komplexní obor, v němž je nezbytně nutná spolupráce s odborníky na metrologii a měřící techniku. Pro tyto účely je vhodné využít konzultační služby a poradenství.

Okomentovat


Security code
Obnovit