Známé lidové pořekadlo asi není nutno opakovat, každý jsme se mnohokrát přesvědčili o jeho pravdivosti. Ale v metrologii a její aplikaci v průmyslu platí dvojnásob. ...

Lakování je potřebné v mnoha sférách průmyslu a služeb. Pokud má totiž výrobek něco vydržet, je povrchová úprava velice důležitá. ...

Známé lidové pořekadlo asi není nutno opakovat, každý jsme se mnohokrát přesvědčili o jeho pravdivosti. Ale v metrologii a její aplikaci v průmyslu platí dvojnásob. ...
Více