8 rad pro výběr domácí čističky odpadních vod

Dříve bylo běžné mít u domu, zejména na vesnici, jímku na odpad, tzv. žumpu. V současnosti však získává navrch mnohem lepší metoda zacházení s odpadní vodou – domovní čistička odpadních vod. 

Také o ní uvažujete? Dáme vám pár tipů, na co se zaměřit při jejím výběru.

Nejdřív ze všeho si musíme ujasnit pár věcí a odpovědět na několik otázek, a to především:

1. Umístění čističky

Kde, tedy v jakém objektu, bude čistička fungovat? Jde o rodinný dům, chatu, nebo třeba hotel? Podle toho je nutné vybrat čističku s vhodnou kapacitou, případně je možné uvažovat i o jiném řešení, pokud by se domácí čistička neukázala jako vhodná pro daný objekt. Pro správné fungování čističky je totiž potřeba, aby byl přísun odpadní vody víceméně plynulý a stálý. Tato podmínka není splněna u občas navštěvovaných rekreačních objektů, například chat, kde je pak lepší poohlédnout se po septiku s filtrem.

2. Počet osob, jež bude čističku využívat

Na první bod úzce navazuje i to, pro kolik osob vlastně čistička bude. V žádném případě by kapacita čističky neměla být poddimenzovaná, přičemž je vhodné uvažovat i do budoucna (rozšíření rodiny apod.).

3. Druh objektu a použití

Dalším souvisejícím kritériem je druh objektu umístění dle bodu 1. Jiná čistička je vhodná pro provoz rodinného domu, jiná pro ubytovací zařízení a jiná podnikatelský objekt se službami, jako je třeba kadeřnictví nebo autoservis, kde dochází k vypuštění různých chemikálií, s čímž si ne každá čistička poradí.

No a samozřejmě úplně jiným případem jsou čističky pro obce či továrny.

4. Způsob vypouštění odpadních vod

Velice důležité je to, kam se bude vyčištěná voda vypouštět. Může to být do půdy (a potažžmo tedy do podzemních vod), do povrchových vod jako jsou řeky nebo jezera, či konečně do kanalizace.

Posledně jmenovaný způsob klade nejmenší nároky na kvalitu odpadní vody, jež současné domovní čističky bez problémů splní. O něco přísnější jsou předpisy při vypouštění do povrchových vod, nejpřísnější limity účinnosti jsou pak u vypouštění do vod podzemních (přímo do zahrady).

5. Způsob povolení domovní ČOV

Podle výše uvedeného druhu vypouštění může být stavba ČOV povolena přes ohlášku, nebo přes správní (vodoprávní) řízení. Každá metoda má své výhody a nevýhody, liší se hlavně v době projednávání a v následných povinnostech plynoucích z rozhodnutí o povolení.

Vyřízení ohlášky je kratší (do 30 dnů vs. 60 u řízení), platnost je na dobu neomezenou (oproti 10 let u řízení), revize je co dva roky (2x ročně u řízení), musíte však mít domácí ČOV s certifikátem CE.

6. Využívání vyčištěné vody

Tady je to jasné – buď přečištěnou vodu budete využívat (např. na zalévání), nebo ne a jen se vypustí.

7. Náklady na pořízení a údržbu

Před zbudováním čističky zvažte všechny náklady. Nejde přitom jen o samotnou pořizovací cenu (příliš šetřit se každopádně nevyplatí), ale také o ceny servisu, spotřebu energie atd.

8. Servis a kvalita

Abyste předešli častým poruchám, je vhodné vybrat kvalitního výrobce, jako jsou například ASIO, Envi – Pur, Aquatec nebo Hellstein. U nich je předpoklad trvanlivosti, dobrého servisu, dostupnosti ND atd.

Pokud budete chtít poradit s výběrem domácí ČOV, projektem nebo s čímkoliv souvisejícím, obraťte se na odborníky, ať neuděláte drahou chybu.

Okomentovat


Security code
Obnovit

Oblíbené