Inspektor nemovitostí - Ing. Petr Kůrka

Co to je inspektor nemovitostí?

Jako inspektor nemovitostí pomáhám kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce nemovitosti pomáhá klientům následně ušetřit peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.


Jsem certifikovaný inspektor nemovitosti a jsem členem Asociace inspektorů nemovitostí. Pracuji v okolí Pardubicka, Chrudimska nebo Hlinska, ale není problém se domluvit na jakémkoliv místě v České Republice.

Jak se provádí inspekce nemovitosti?

Inspekce nemovitosti se provádí na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny.

Co se zjistí inspekcí nemovitosti?

Inspekci nemovitosti si klient objednává nejčastěji telefonicky nebo po internetu a domluvíme  si termín společné návštěvy nemovitosti. Společně prověříme danou nemovitost ze stavebně technického hlediska a stavbu proměřuji pomocí speciálního měřicího zařízení, díky kterému zjistím, v jakém stavu jsou tyto oblasti. Rozsah inspekce se liší podle zadání klienta individuálně, na jeho přání.

Prověřím všechny rizikové oblasti dle domluveného rozsahu inspekce. Všechna svá zjištění zdokumentuji a nalezené závady a zjištěné skutečností následně zapíši do závěrečné zprávy. Tato zpráva obsahuje také detailní fotodokumentaci.

Závěrečná zpráva informuje klienta o veškerých zjištěních, pokud se vyskytly na nemovitosti nějaké závady,  je ve zprávě uveden odhad nákladů na jejich opravu. Tato zpráva může být podkladem i pro případná jednání o prodejní ceně dané nemovitosti.

Kontrola nové nemovistosti

Další službu, kterou nabízím, je "kontrola" při přejímce nemovitosti. Zde se jedná o prověření zcela nově vybudované nemovitosti od developera. Tato služba je v současné době využívána čím dál tím více, klienti mají zájem o odbornou kontrolu jejich nově koupené nemovitosti a tím předejít případným pozdějším reklamacím. Většinou nacházím závady, nedodělky či poškození, které ve většině případů developeři samozřejmě odstraní. Veškerá zařízení v domě musí procházet pravidelnými revizemi, které si inspektor vždy vyžádá k nahlédnutí. Developeři jsou ve většině případů vstřícní a v mnohém potenciálním kupcům vyhoví.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Svým klientům také nabízím při inspekci nemovitosti pořízení tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy - PENB, který je od 1. 1. 2013 povinný i v případě, že chce majitel nemovitost prodávat či pronajímat. Pořízení PENB ale není totožné s klasickou inspekcí nemovitosti, tam se zaměřuji na více problematických oblastí než jen na oblasti spojené s energetickou náročností.

Okomentovat


Security code
Obnovit

Oblíbené