Tepelná čerpadla pro vytápění domu

Tepelné čerpadlo je v podstatě jednoduchý, ale geniální vynález, jehož  podstatou je čerpání tepla z jednoho místa na jiné.

Na tomto principu funguje lednička i klimatizace, ale může na něm být založeno i vytápění. To pracuje obráceně než lednička, takže odebírá zvenčí teplo (ze země, vzduchu, nebo vody) a vede ho do domu. Dále se teplo rozvádí klasicky radiátory nebo podlahovým topením, případně ventilátory.

Existuje více druhů tepelných čerpadel pro vytápění, u nás jsou nejčastější čerpadla země/voda a vzduch/voda (první slovo označuje zdroj tepla, druhé médium).

Tepelná čerpadla země/voda využívají tepla z hlubinného vrtu, nebo plošného kolektoru (v tom případě je potřeba dostatečně velký pozemek). Náklady na výstavbu jsou tedy vyšší, ale náklady na provoz velmi nízké. Oproti tomu u dnes nejčastěji používaného čerpadla vzduch/voda je provoz dražší, ale počáteční náklady nižší.

Ačkoliv cena systému tepelného čerpadla se může zdát relativně vysoká, jeho provoz je levný, a tak se investice obvykle brzy vrátí. Navíc má tepelné čerpadlo dlouhou životnost, snadnou obsluhu a nízké požadavky na údržbu.

V poslední době se častěji objevují i čerpadla vzduch/vzduch, zato čerpadla vzduch/voda se v našich zeměpisných šířkách používají málo. Hodí se jen pro specifické podmínky, například když máte u domu vodní plochu nebo tok o vyšší teplotě.

Vytápění tepelným čerpadlem je ideální pro nové, nebo rekonstruované domy s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi. U domů nezateplených by se investice pravděpodobně nezaplatila.

Jaké čerpadlo zvolit? Odpověď není jednoznačná, vždy je nutné komplexně posoudit všechny faktory, jako je poloha domu, jeho velikost a technické řešení, místní klimatickou situaci, okolní pozemek a další.

Dobrým nápadem je napojit tepelné čerpadlo na podlahové vytápění. Pro člověka je tento způsob vytápění velmi příjemný, teplo jde od noh, a tak ve výsledku stačí vytápět na nižší teplotu, než u jiných metod, což znamená další úspory. Navíc vytápění nenarušuje architekturu domu, protože je schováno v podlaze. Výhodou je také to, že v létě se dá systém používat pro chlazení.

Pro další snížení nákladů na provoz domu se dá použít rekuperace. Ve zkratce jde o odebírání tepla z odpadního vzduchu. Čerstvý vzduch, který je do domu přiváděn, je ohříván „starým“ vzduchem odváděným z domu.

Nejlepší je všechny možnosti zvážit při výstavbě nebo rekonstrukci a provést je najednou při realizaci projektu.

Okomentovat


Security code
Obnovit

Oblíbené